Genero Berdintasuneko Teknikaria:

Iván Villanueva

C/ Garajonay, 1. 31621 Sarriguren

948 33 16 11

BERDINTASUNA

Genero Berdintasun Alorra.  Emakume eta Genero Berdintasunerako zinegotzigoaren barnean dago. Genero Berdintasunerako teknikariak bertan lan egiten du. Udalak teknikariaren kontratazioaren zati bat hartzen du bere gain, eta bestea, berriz, Nafarroako Gobernuko Nafarroako Berdintasunerako Institutuak ematen duen diru-laguntzaren bidez. Alorraren eginkizunak hauexek dira:

Honatx alorraren helburuak:

  • Eguesibarko berdintasunerako udal politikak bultzatu, kudeatu eta ebaluatzea.
  • Sentsibilizazio, informazio eta aholkularitza lana egitea emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alde, hala udal barnean (udal langileak berak) nola udaletik kanpo (herritarrak, elkarteak eta gizataldeak).
ayuntamiento-sarriguren-11-egues

NOLA LANTZEN DUGU GAIA?

  • Batetik, “barnera begira” egiten dugu lan, Udalaren barnean berdintasuna sustatzeko, Udala berdintasunaren eredu izan dadin.
  • Bestetik, “kanpora begira” egiten dugu lan, berdintasuna Eguesibarren sustatzeko.

ZER ARLOTAN LAN EGITEN DUGU?

  • Toki-gobernantza eta genero-zeharkakotasuna.
  • Emakumeen aurkako indarkeria.
  • Zainketa, erantzunkidetasuna, eta eginkizunak bateratzea.
  • Emakumeak ahalduntzea, parte-hartze sozio-politikoa eta balio aldaketa.