ZINEGOTZI ORDEZKARIAK:

  • Fátima Yuliana Anchundia Correa andrea – Zinegotzigoa: Gizarte Ongizatea, Herritarren Aferak, Immigrazioa, Osasuna, Berdintasuna, Familia eta Kirola..
  • Maria Inmaculada Múgica Ustarroz andrea – Zinegotzigoa: Kultura, Euskara, Tokiko Garapena, Industria, Merkataritza, Enplegua eta Turismoa.
  • José Ignacio Azpiroz Martinez jauna – Zinegotzigoa: Zerbitzu Anitzak eta Ingurugiroa.

Zinegotzi ordezkariei galdera zehatzik egin nahi badiezu, bete galdetegi hau. Zure galdera eta horri emandako erantzuna orrialde honetan argitaratuko dira.

Zinegotzi ordezkariek eskertu nahi dituzte herritarrek atal honetan egindako ekarpen guztiak.

Udalak eskubidea izanen du jasotako mezuak argitaratzeko eta laburtzeko, baldin eta:

  • Norbait fede gaiztoan, funtsik gabe edo zehaztapenik gabe ari dela antzematen bada, edo beste inoren legezko eskubideari kalte egiten badio.
  • Beren edukiak udal eskumena gainditzen badu.
  • Eduki ekonomikoagatik, irekita dagoen prozedura judizial bati buruzkoak badira edo, bestela, beren xedea udal egintza bat berrikustea bada.
  • Ebazpen judiziala eman gabe badaude edo izapidetze administratiboan badaude, ebazpena izan arte.

ERANTZUNAK