Ekonomia, finantza eta aurrekontu arloetako informazioa

Bloke hau Ordenantzaren 20. artikuluan arautua dago eta entitatearen egoera ekonomikoari buruzko informazio guztia barnebildua dago. Dokumentu guztiak kontu-hartzailetza alorretik heldu dira, eta udalaren urtealdi ekonomikoaren barneko bi mugarri handiei dagozkie: Aurrekontuei eta Urteko Kontuei, hain zuzen. Atal honetan, hiruhilekoan behingo egoerak bildu dira, eta era berean, urtealdian egiten diren aurrekontu-aldaketak.

 • Urtealdiko aurrekontu orokorra
 • Aurrekontu orokorraren likidazioa
 • Urtealdiko kontu orokorra
 • Aurrekontuaren hiruhilekoan behingo gauzapenak
 • Aurrekontu-aldaketak

Presupuesto general del ejercicio

Shortcode de contratos con categoría específica

Liquidación del presupuesto general

Shortcode de contratos con categoría específica

Cuenta general del ejercicio

Shortcode de contratos con categoría específica

Ejecuciones trimestrales de presupuesto

Shortcode de contratos con categoría específica

Modificaciones presupuestarias

Shortcode de contratos con categoría específica

INFORMAZIO ESKAERA

Herritar guztiek dute informazio publikoa eskuratzeko eskubidea. Izan ere, herritar orok du informazio publikoa eskuratzeko eskubidea, bai bere izenean, bai legez eraturiko erakundeen izenean eta haien ordezkari delarik. Legean aurreikusitakoak izanen dira eskubide horrek dituen muga bakarrak, eta ez da eskaera arrazoitu beharrik.

Informazio publikotzat jotzen dira Gardentasunari, Informazio Publikoa eskuratzeari eta Gobernu Onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legeari lotuta dauden subjektuen eskuetan dauden edukiak eta dokumentuak, edozein delarik ere haien formatua edo euskarria, baldin eta subjektuen eginkizunen barnean prestatu edo eskuratu badira. 

Informazioa eskuratzeko eskubidea doakoa izanen da oro har, eta ahal bada, herritarrek eskatutako moduan eta formatuan jarriko da informazioa eskura.

  1. Arduraduna: Eguesibarko Udala

  2. Xedea: Herritarrei informazioa eskuratzeko eskubidea erraztea, betiere Gardentasunari eta Gobernu Onari buruzko araudiak xedatzen duenarekin bat.

  3. Legitimazioa: Herritarrei informazioa eskuratzeko eskubidea erraztea, betiere Gardentasunari eta Gobernu Onari buruzko araudiak xedatzen duenarekin bat. - Gardentasunari eta Gobernu Onari buruzko 5/2018 Foru Legea, maiatzaren 17koa.

  4. Hartzaileak: Ez zaio beste inori daturik ere emanen, legezko betebehar batengatik ez bada edo datu horiek xedea betetzeko eman behar badira.

  5. Eskubideak: Datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea izateaz gain, beste eskubide batzuk ere badituzu, informazio gehigarrian adierazten den bezala.

  6. Informazio osagarria: Esteka honetan datuak babesteari buruzko informazio osagarria eta pribatutasun politika ikusten ahal dituzu: Pribatutasun politika

  Al usar este formulario accedes al almacenamiento y gestión de tus datos por parte de esta web.