Informazio juridikoa eta ondareari buruzkoa

Bloke honetako informazioa entitatearen araudi juridikoari eta ondare-egoerari dagokie.
Informazio hau Ordenantzaren 18. artikuluan zehaztua dago eta atal hauetan dago antolatua:

 • Udal araudia (Ordenantzak eta erregelamenduak)
 • Aginduak, erabakiak eta jarraibideak
 • Erabakiak jendaurrean jartzeko Ataria
 • Batzordeetara eta gobernu batzarretara eramandako txosten teknikoak
 • Auzibideak
 • Erabakien eta ebazpenen zerrenda
 • Ondasunen inbentarioa

Normativa municipal (Ordenanzas y reglamentos)

Shortcode de normativa con categoría específica

Instrucciones, acuerdos y directrices

Shortcode de documentos

Portal de exposición pública

Shortcode de documentos

Informes técnicos aportados a comisiones y juntas de gobierno

Shortcode de documentos

Procesos judiciales

Shortcode de documentos

Listados de acuerdos y resoluciones

Shortcode de documentos

Inventario de bienes

Shortcode de documentos

INFORMAZIO ESKAERA

Herritar guztiek dute informazio publikoa eskuratzeko eskubidea. Izan ere, herritar orok du informazio publikoa eskuratzeko eskubidea, bai bere izenean, bai legez eraturiko erakundeen izenean eta haien ordezkari delarik. Legean aurreikusitakoak izanen dira eskubide horrek dituen muga bakarrak, eta ez da eskaera arrazoitu beharrik.

Informazio publikotzat jotzen dira Gardentasunari, Informazio Publikoa eskuratzeari eta Gobernu Onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legeari lotuta dauden subjektuen eskuetan dauden edukiak eta dokumentuak, edozein delarik ere haien formatua edo euskarria, baldin eta subjektuen eginkizunen barnean prestatu edo eskuratu badira. 

Informazioa eskuratzeko eskubidea doakoa izanen da oro har, eta ahal bada, herritarrek eskatutako moduan eta formatuan jarriko da informazioa eskura.

  1. Arduraduna: Eguesibarko Udala

  2. Xedea: Herritarrei informazioa eskuratzeko eskubidea erraztea, betiere Gardentasunari eta Gobernu Onari buruzko araudiak xedatzen duenarekin bat.

  3. Legitimazioa: Herritarrei informazioa eskuratzeko eskubidea erraztea, betiere Gardentasunari eta Gobernu Onari buruzko araudiak xedatzen duenarekin bat. - Gardentasunari eta Gobernu Onari buruzko 5/2018 Foru Legea, maiatzaren 17koa.

  4. Hartzaileak: Ez zaio beste inori daturik ere emanen, legezko betebehar batengatik ez bada edo datu horiek xedea betetzeko eman behar badira.

  5. Eskubideak: Datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea izateaz gain, beste eskubide batzuk ere badituzu, informazio gehigarrian adierazten den bezala.

  6. Informazio osagarria: Esteka honetan datuak babesteari buruzko informazio osagarria eta pribatutasun politika ikusten ahal dituzu: Pribatutasun politika

  Al usar este formulario accedes al almacenamiento y gestión de tus datos por parte de esta web.