Udalaren Hirigintza Plan Orokorra. Hirritar tailerrak

 Hemen: Gardentasuna eta parte-hartzea, Hirigintza, Parte-hartzea

club_lectura_cabecerajornadas-intergeneracionales