Udarako kontziliaziorako laguntzak eska daitezke

 Hemen: Berriak
Eguesibarreko Udalak martxoan argitaratu zituen 2024ko lana eta familia bateragarri egiteko laguntzak. Horien helburua da ezohiko laguntzak emateko prozedura juridikoa arautzea Eguesibarrean erroldatuta dauden eta beren kargura adingabeak dituzten familiei, 2012tik aurrera jaio direnei eta 2024ko eskolarik gabeko aldietan kontziliazio-baliabideak erabiltzen dituztenei.
ㅤㅤ
2024rako emateke dauden emakida-aldiak honako hauek dira:
  • Uda ekainaren 20tik irailaren 8ra.
  • Gabonak, abenduaren 26tik 29ra.
ㅤㅤ
Diruz lagundu daitezkeen ekintzak honako hauek izan daitezke: haurtzaindegietan, etxe lagunetan, kanpamenduetan eta aisialdiko eta denbora libreko jardueretan izena ematea (betiere jarduera horiek aldez aurretik diruz lagundu ez badira eta horien iraupena egunean 3 ordutik gorakoa bada). Deialdi honetan, diruz lagundu daitezkeen ekintzen artean, zaintzaile baten gizarte-segurantzaren ordainketa ere sartzen da.
ㅤㅤ
Aurtengo oinarrien berritasuna da jaso beharreko zenbatekoa, kasu batzuetan 450 eurora artekoa izan daitekeena, eta eman beharreko gehieneko ehunekoa, justifikatutako adiskidetze-gastuaren % 70etik % 90era igotzen dena. Hala, laguntza honako hau izango da: gehienez 150 €ordainduko dira adingabe bat duten familia-unitateentzat, 300 €bi adingabe dituzten familia-unitateentzat eta 450 €hiru adingabe edo gehiago dituzten familia-unitateentzat, betiere horretarako bideratutako partidarekin estal badaiteke.
ㅤㅤ
Udarako eskabideak aurkezteko epea 2024ko irailaren 20ra artekoa izango da, eta Gabonetakoa, 2025eko urtarrilaren 3ra artekoa.
ㅤㅤ
Eskaerak Herritarrentzako Arreta Bulegoan (OAC) edo udalaren egoitza elektronikoan egin ahal izango dira.
ㅤㅤ
Informazio osoa, oinarriak eta eskabide-dokumentuak hemen klik eginez.