ONARTUTAKOEN ZERRENDA: OINARRIZKO KIROL FEDERATUA-2023-2024 KIROL ESKOLEN PROGRAMA

 Hemen: Berriak, Kirola
Onartutakoen ordainketak: ekainaren 13tik 21era
ORDAINKETAK
Klubeko kontuan diru-sarrera egitean, kirolariaren izena eta abizena adierazi behar dira.
Ordainagiria nahitaez bidali behar da dagokion klubaren posta elektronikora, ekainaren 13tik 21era.
Ordainketa egin eta frogagiria bidaltzen ez bada, esleitutako postuari uko egiten diola ulertuko da eta hurrengora pasatuko da itxaron zerrendan.
CLUB VALLE DE EGÜÉS ESKUBALOIA G71236137
Eskubaloia
Plazak ordaindu eta justifikatzeko datuak.
ES25 3035 0357 13 3570007312 (LABORAL)
egueseskubaloia@ gmail.com
CLUB BALONCESTO DEL VALLE DE EGÜÉS G31972227
Saskibaloia
Plazak ordaindu eta justifikatzeko datuak.
ES05 2100 5256 62 2100331341(CAIXA)
CLUB DEPORTIVO VALLE DE EGÜÉS G31664600
Futbola.
Plazak ordaindu eta justifikatzeko datuak.
ES50 2100 9485 82 2200044785 (CAIXA)
CLUB RITMICA ALAIA VALLE DE EGÜÉS: G31878598
Gimnasia erritmikoa
Plazak ordaindu eta justifikatzeko datuak.
ES75 2100 5305 98 2200090755 (CAIXA)
GOLF GORRAIZ SA A31473770
Golf
Plazak ordaindu eta justifikatzeko datuak.
ES57 2100 3693 27 2200420665 (CAIXA)
CLUB DEPORTIVO JUDO & WRESTLING VALLE DE EGÜES EGUESIBAR G71311740
Judo
Plazak ordaindu eta justifikatzeko datuak.
ES92 3008 0232 5145 4522 2426 (CAJA RURAL)
CLUB DEPORTIVO INERCIA XC G71211379
Motocross
Plazak ordaindu eta justifikatzeko datuak.
ES43 0073 0100 51 0505707489 (OPEN BANK)
CLUB TAEKWONDO VALLE DE EGUES G71227383
Taekwondo
Plazak ordaindu eta justifikatzeko datuak.
ES63 3008 0067 25 3004809616 (RURAL)
CLUB DEPORTIVO LAKARRI ARCO ESCUELA-VALLE DE EGUES G71047971
Arku tiroa
Plazak ordaindu eta justifikatzeko datuak.
ES98 3035 0137 88 1370018985 (LABORAL)
CLUB HIRUKI VALLE DE EGÜÉS G31621113
Triatloia
Plazak ordaindu eta justifikatzeko datuak.
ES44 2100 4488 21 0200052196 (CAIXA)
CLUB ZALDI ZURI
Xakea
Plazak ordaindu eta justifikatzeko datuak.
ES4130350357113570015076(LABORAL)
ORDAINKETAK
Ordainketaren justifikazioa dagokion kirol klubean egin beharko da, ordainagiria posta elektronikoz bidaliz. Ezarritako epean ordainagiria aurkezten ez bada, postua galduko da eta itxaron zerrendaren ordenari hertsiki jarraikiz beteko da.
Eguesibarko kirol klubek eta Eguesibarko Udaleko kirol zerbitzuak nahitaezko kuota itzultzea kasu hauetan eginen da:
Parte hartzaileak bere borondatez uko egiteagatik: jarduera hasi arte bakarrik aplikatuko da, baldin eta parte-hartzaileak bere borondatez uko egiten badio parte hartzeari (deporte-kirola@egues.es). Itzuli beharreko nahitaezko kuotatik% 20 kenduko da kudeaketa gastuen kontzeptuarekin, bai eta ikasleak parte hartzeko federazioaren gastuak eta ezinbesteko konpromisoak ere.
Ikaslea diziplinazko erregelamendua aplikatu ondoren kanporatzeagatik: kanporatzeagatik nahitaezko kuota itzultzea bakarrik hartuko da kontuan, baldin eta hura azaroko lehen egun balioduna baino lehen ematen bada, aurreko artikuluan ezarritako irizpide berak aplikatuz.
Zerbitzuaren etenaldi iraunkorra: kirol denboraldia hasi ondoren Eguesibarko Udaleko kirol zerbitzuak etenik gabe gelditu behar badu kirol eskolen programa kirol modalitate batean edo gehiagotan, nahitaezko kuota itzuliko zaie hala eskatzen duten parte-hartzaileei, zerbitzua emateari uzten zaion hilabete kopuruaren proportzioan.
copia-de-diseno-sin-tituloAviso