Laburpena, 2019-2020 denboraldian kirol klubek kirol eskolak antola ditzaten dirulaguntzak emateko deialdiarena

 Hemen:

66. ALDIZKARIA – 2019ko apirilaren 4a

  • 2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
    • 2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

EGUESIBAR

Laburpena, 2019-2020 denboraldian kirol klubek kirol eskolak antola ditzaten dirulaguntzak emateko deialdiarena

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3b eta 20.8a artikuluetan ezarritakoari jarraituz, argitara ematen da 2019-2020 denboraldian kirol eskolak antolatzen dituzten kirol klubei dirulaguntzak emateko deialdiaren laburpena; horren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index) eta Udalaren webgunean kontsulta daiteke. DDBN (identifikazioa): 443317.

–Helburua eta xedea.

Deialdi honen helburua da 2019-2020 denboraldian (urritik maiatzera bitarte) kirol irakaskuntzako eskolak antolatzen dituzten klubei dirulaguntzak ematea, 3. artikuluan zehazten diren baldintzak betetzen badituzte.

–Eskabideak aurkezteko epea.

Eskaerak aurkezteko epea 10 egun baliodunekoa izanen da, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Eskaerak Eguesibarko Udalaren erregistro orokorrean aurkeztuko dira (Sarriguren, Garajonay kalea 1), 08:30etik 14:30etara, edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 38. artikuluan ezarritako bulegoren batean.

Bases convocatoria
Tamaño : 163.4 kB Formato : PDF