Udalaren Hirigintza Plan Orokorra. Hirritar tailerrak

 Hemen:

Jakin nahi duzu Udalaren Hirigintza Plan Orokorra nola eginen den? Zure iritzia eman nahi duzu?