Ekonomia eta finantza egoera

En esta sección se da información sobre el presupuesto municipal, estado de ejecución del mismo y detalle de los proveedores municipales.eus

 •  Udal aurrekontua (19/2013 Legea)
 • Aurrekontu-aldaketak.
 • Udal-sozietateen aurrekontuak.
 • Udalaren kontu orokorra (balantzea,emaitzen kontua, memoria eta aurrekontuen likidazioa (19/2013 Legea).
 • Aurrekontu-auditoriari buruzko txostenak (19/2013 Legea)
 • Autonomia fiskala
 • Finantzaketa gaitasuna edo beharra, aurrekontuak egonkortzeari begira.

 • Gastuen eta diru-sarreren aurrekontuaren gauzatze egoera
 • Zerga bidezko diru-sarrerak biztanleko
 • Gastuak biztanleko
 • Inbertsioa biztanleko
 • Kobrantzaren batez besteko epealdia
 • Hornitzaileei ordaintzeko merkataritza-eragiketetan, berankortasunaren aurkako borrokei buruzko hiruhilekoan behingo txostenak.
 • Udalaren zor bateratuaren zenbatekoa. Aurreko urtealdiekiko alderaketa.