Sozietate Publikoa

Sozietate Publikoak

Andacelay, s.l.u. Udalaren sozietate publikoa da, eta horren kapital osoa Eguesibarko Udalarena da.
Hasiera batean, pertsona bakarreko sozietate mugatu hura eratu zen Sarrigurenen eta Erripagainan babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko. Horretarako, beste bi sozietate sortu ziren (“Gestión y Promoción Egues 21, s.a.” eta “Gestión y Promoción Egues 21 II, s.l.”), eta horietan Andacelayk partaidetza gehiena zuen. Era berean, beste hiru ardura hartu zituen sozietateak: Eguesibarko Udalaren bulegoen eraikina esleitzeko eta finantzatzeko prozedura, horren ekipamenduaren hornikuntza eta Sarrigurengo Hiri Kiroleko igerileku berriak eraikitzea.

Gaur egun, “Gestión y Promoción Egues 21, s.a.” deuseztatu ondoren, “Gestión y Promoción Egues 21 II, s.l.” sozietateak sustatu zituen higiezin gehienak saldu ziren. Gaur egun, Eguesibarko Udalak Andacelay, s.l.u. sozietatearen helburua zabaldu du, lehengoratu ondoren zeharka kudeatzen ari diren zerbitzuak hantxe sartzeko. Lehengoratu diren lehenbiziko zerbitzuak Eguesibarko Udalaren hiru haur eskolak dira, Gorraitz eta Sarrigurengoak, eta Udalak Udalak Andacelay, s.l.u. sozietateari eman dio horien kudeaketa.