Instantzia ereduak

1. ESKABIDE OROKORRA

ERROLDA:

Errolda orria (104)

Ordezkaritza baimena (81,2 kb)

Erantzunkizunezko aitorpena adingabeei (92,9 kb)

Bizileku baimena (83,6 kb)

Erroldan baja emateko baimena (84,9 kb)

HIRIGINTZA:

Obrak egiteko lizentzia (107 kb)

Jarduera sailkatuaren lizentzia

Terraza/mahaitxoak jartzeko lizentzia (94,9 kb)

Bide publikoa okupatzeko lizentzia (92,1 kb)

Lehen erabileraren lizentzia (83,9 kb)

Garabia instalatzeko/erabiltzeko lizentzia (101 kb)

Merkataritza lokal bat egokitzeko obrak egiteko lizentzia (100 kb)

Irekitzeko lizentzia (105 kb)

Transmisión-cambio titularidad licencia apertura (90,1 kb)

Pasabiderako lizentzia eskaera (91,5 kb)

Compromiso_vados (41,5 kb)

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENETARAKO ESKAERAK

A1_Sailkatu gabeko jarduera irekitzeko erantzukizupeko adierazpena  (97,4 KB)

A2_Obrak egiteko ardurapeko adierazpena (99,6 KB)

A3_Jarduera sailkatu bat ezartzeko erantzukizupeko adierazpena (95,7 KB)

A4_Sailkatutako jarduera bat irekitzeko edo hasteko erantzukizupeko adierazpena (96,9 KB)

A5_Titulartasuna aldatzeko aldez aurreko adierazpena (82,3 KB)

A6 Lokalaren baldintzen egiaztagiria (72,0 KB)

Aktibitate lizentzien autolikidazioa (46 kb)

Irekitze lizentzien autolikidazioa (46 kb)

Obra lizentzien autolikidazioa (47 kb)

JARDUERA EKONOMIKOA:

Modelo de solicitud de subvenciones para fomento del autoempleo (16,9 KB)

Modelo de solicitud de subvenciones a la contratación para fomento del empleo (25,5 KB)

BESTE BATZUK:

Banku-kontua helbideratzeko boletina (100 KB)

50/1999 legea urratzeagatik zigorrik jaso ez izanaren zinpeko aitorpena  (75,1 KB)

Zirkulazio zergaren itzultzea (118 KB)

Abala/Fidantza itzultzeko eskaera (129 KB)

Jakinarazpenetarako helbidea (77,3 KB)

Azokan salmenta ibiltariko saltokia jartzeko eskaera (130 KB)

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentzia (102 KB)

Minusbaliotasuna duten pertsonei bideratutako aparkatzeko txartela (94,9 KB)

Baratze eskaera (78,1 kb)

Udal eremuak lagatzeko eskaera