Udalaren Osoko Bilkuraren 2014ko deialdiak eta aktak

Data Deialdia Akta
abenduaren 11 .
azaroaren 14a .
azaroaren 6a .
urriaren 2a .
irailaren 4a .
uztailaren 3a .
ekainaren 5a .
maiatzaren 8a .
apirilaren 29a .
apirilaren 3a .
martxoaren 6a .
otsailaren 28a .
otsailaren 6a .
urtarrilaren 2a .