2018ko aurrekontua

2018ko aurrekontua, Kontu-hartzailetzaren txostena

2018ko aurrekontua

Exekuzio Txostena  1 Hiruhilabetea

Exekuzio Txostena  2 Hiruhilabetea

Exekuzio Txostena 3 Hiruhilabetea                                         AURREKONTUETAKO ALDAKETAK