2017ko aurrekontua

2017ko aurrekontua, Kontu-hartzailetzaren txostena

2017ko aurrekontua

Exekuzio Txostena  1 Hiruhilabetea

Exekuzio Txostena  2 Hiruhilabetea

Exekuzio Txostena 3 Hiruhilabetea                                         AURREKONTUETAKO ALDAKETAK

2017ko Aurrekontuaren Likidazioa:

Kontu-hartzailearen txostena

Egonkortasun txostena

Sarreren eta Irteeren laburpena