2016ko aurrekontua

2016ko aurrekontua, Kontu-hartzailetzaren txostena

2016ko aurrekontua

Exekuzio Txostena 1Hiruhilabetea

Exekuzio Txostena 2Hiruhilabetea                                              AURREKONTUETAKO ALDAKETAK

Exekuzio Txostena 3Hiruhilabetea

Aurrekontuaren Likidazioa:

Kontu-hartzailearen txostena

Egonkortasun txostena

Sarreren eta Irteeren laburpena